WEBBASERAT HÖRSELTEST


STEG 1

Du kommer inom kort göra ett hörseltest. Detta fungerar bäst om du använder hörlurar. Vänligen anslut ett par hörlurar och indikera vilken typ av hörlurar du använder till höger.

STEG 2

Under testet kommer du att höra olika toner efter varandra. OM du hör en ton, tryck på knappen i mitten av skärmen.

STEG 3

Få ditt resultat och personliga rekommendationer.

WEBBASERAT HÖRSELTEST


STEG 1

Du kommer inom kort göra ett hörseltest. Detta fungerar bäst om du använder hörlurar. Vänligen anslut ett par hörlurar och indikera vilken typ av hörlurar du använder till höger.

VÄLJ DINA HÖRLURAR

STEG 2

Under testet kommer du att höra olika toner efter varandra. OM du hör en ton, tryck på knappen i mitten av skärmen.

STEG 3

Få ditt resultat och personliga rekommendationer.